​Datalogger

Datalogger (veri kayıt cihazı), belirlenen zaman aralıkları içinde çevresel parametreleri otomatik olarak izleyen ve kaydeden, koşulların ölçülmesini, ölçülen verilerin grafiğinin oluşturulmasını, belgelenmesini, analiz edilmesini ve onaylanmasını sağlayan elektronik cihazlardır. 


Datalogger (veri kayıt cihazı), veriyi almak için bir sensör ve veriyi işleyip depolamak için bir mikroişlemci içerir. Ardından Datalogger'da kayıtlı olan veriler analiz için bir bilgisayara aktarılır. Datalogger cihazları verileri bilgisayara USB, ethernet, wifi veya gsm modem ile aktarır. 


Datalogger cihazları, hemen hemen her endüstride çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıcaklık en sık ölçülen parametredir ve ayrıca en sık kaydedilen parametredir. Bunun dışında nem, basınç, hava hızı, co2, ışık şiddeti, gürültü, ph, analog sinyal(4-20 mA, 0-10V) gibi birçok sensörden kayıt alabilen datalogger mevcuttur. 


Datalogger kullanmanın en önemli yararlarından biri 24 saat boyunca otomatik olarak veri toplama yeteneğidir.

1 2 3 >