');

Ses Seviyesi Ölçüm Cihazları

Akustik ölçümler için bir ses seviyesi ölçüm cihazı kullanılır. "Akustik" sözcüğü "havadan geçen ses" anlamına gelir. Ses, elektronik olarak kablolar ve ses bileşenlerinden geçen sesi ifade eder.


Bir ses seviyesi ölçüm cihazı, ses kaynağı tarafından üretilen hava basıncındaki değişiklikleri ölçmek için bir mikrofona ihtiyaç duyar. Mikrofon ne kadar kaliteli olursa, ölçümler o kadar doğru olur. Bu tür ölçüm mikrofonları, Sınıf 1 veya Sınıf 2 olarak sınıflandırılır. Birçok uygulama için, Sınıf 1 mikrofonundan biraz daha az doğru ve daha ekonomik olan Sınıf 2 mikrofon, fazlasıyla yeterlidir. Sınıf 1 mikrofonları genellikle sadece yasaların öngördüğü durumlarda gereklidir. Hangi mikrofonu kullanırsanız kullanın, mikrofonun doğru şekilde kalibre edilmiş olması doğruluk için önemlidir.

1